Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom aplikácie FishArea je Michal Kajaba.

Informácie v aplikácií majú iba informatívny charakter a prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za pravdivosť týchto informácií. Prevádzkovateľ tiež nenesie zodpovednosť za používanie aplikácie.

Pre plné využitie aplikácie je potrebná GPS lokalizácia a pripojenie na internet, ktoré môže byť spoplatnené príslušným poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za odplatnosť prenesených dát pri použití aplikácie.

Údaje o polohe zariadenia nie sú spôsobilé identifikovať užívateľa zariadenia, jeho telefónne číslo alebo iné údaje priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Prevádzkovateľ aplikácie nebude údaje zbierané aplikáciou poskytnúť tretej osobe pokiaľ to nebude na chod aplikácie potrebné.